Tìm Tour
 
Địa điểm
Số ngày
 
  Tìm xe
 
Nhãn hiệu
Số chỗ
Địa điểm
 
  Xem theo nhãn hiệu
» LACETTI
» ALTIS
» KIA MORNING
» KIA CAREN
» INNOVA
» HYUNDAI
» MER SPRINTER
» FORD TRANSIT
  Xem theo chủng loại
4 chỗ 29 chỗ
7 chỗ 35 chỗ
16 chỗ 45 chỗ
25 chỗ Tất cả
 
 LACETTI
LACETTI
1. Thời gian sử dụng xe: 12 h/ngày
2. Km sử dụng: 200 km/ngày
3. Giá cước: 550.000 VND/ngày
4. Ngoài giờ: 20.000/h
 

   
Để tiện truy cập lần sau vui lòng click chuột !
   

 ALTIS
ALTIS
1. Thời gian sử dụng xe: 12 h/ngày
2. Km sử dụng: 200 km/ngày
3. Giá cước: 550.000 VND/ngày
4. Ngoài giờ: 20.000/h
 

   
Để tiện truy cập lần sau vui lòng click chuột !
   

 KIA MORNING
KIA MORNING

1. Thời gian sử dụng xe: 12 h/ngày
2. Km sử dụng: 200 km/ngày
3. Giá cước: 550.000 VND/ngày
4. Ngoài giờ: 20.000 VND/h
5. Phát sinh km: 4.000 đ/km
6. Thế chấp bằng tiền mặt hoặc tài sản tương ứng 30.000.000 đồng, kèm theo hộ khẩu hoặc chứng minh thư gốc.

 

   
Để tiện truy cập lần sau vui lòng click chuột !
   

 GENTRA
Dữ liệu đang cập nhật
 

   
Để tiện truy cập lần sau vui lòng click chuột !
   

 KIA CAREN
KIA CAREN

1. Thời gian sử dụng xe: 12 h/ngày
2. Km sử dụng: 200 km/ngày
3. Giá cước: 700.000 VND/ngày
4. Ngoài giờ: 20.000 VND/h
5. Phát sinh km: 5.000 đ/km
6. Thế chấp bằng tiền mặt hoặc tài sản tương ứng 30.000.000 đồng, kèm theo hộ khẩu hoặc chứng minh thư gốc.

 

   
Để tiện truy cập lần sau vui lòng click chuột !
   

 INNOVA
INNOVA

1. Thời gian sử dụng xe: 12 h/ngày
2. Km sử dụng: 200 km/ngày
3. Giá cước: 700.000 VND/ngày
4. Ngoài giờ: 20.000 VND/h

INOVA

1. Thời gian sử dụng xe: 12 h/ngày
2. Km sử dụng: 200 km/ngày
3. Giá cước: 700.000 VND/ngày
4. Ngoài giờ: 20.000 VND/h

 

   
Để tiện truy cập lần sau vui lòng click chuột !
   

 ZACE
Dữ liệu đang cập nhật
 

   
Để tiện truy cập lần sau vui lòng click chuột !
   

 HYUNDAI
HYUNDAI COUNTY
1. Đón / Tiễn Ga Vinh - Cửa Ḷ:700.000đ/ lượt
2. Đón / Tiễn Ga Vinh - Băi Lữ: 800.000 đ/ Lượt
3. Cưới hỏi nội thành (4h): 1.200.000 đ/lượt
HYUNDAI TOWN
1. Đón / Tiễn Ga Vinh - Cửa Ḷ: 900.000 đ/lượt
2. Đón / Tiễn Ga Vinh - Băi Lữ: 1.000.000 đ/lượt
3. Cưới hỏi nội thành (4h): 1.400.000 đ/lượt

 

   
Để tiện truy cập lần sau vui lòng click chuột !
   

 MER SPRINTER
Mercedes Sprinter

1. Đón / Tiễn Ga Vinh - Cửa Ḷ: 500.000 đ/ lượt
2. Đón / Tiễn Ga Vinh - Băi Lữ: 600.000 đ/ Lượt
3. Cưới hỏi nội thành (4h): 800.000 đ/ lượt

 

   
Để tiện truy cập lần sau vui lòng click chuột !
   

 FORD TRANSIT
FORD TRANSIT
1. Đón / Tiễn Ga Vinh - Cửa Ḷ: 500.000 đ/ lượt
2. Đón / Tiễn Ga Vinh - Băi Lữ: 600.000 đ/ Lượt
3. Cưới hỏi nội thành (4h): 800.000 đ/ lượt
 

   
Để tiện truy cập lần sau vui lòng click chuột !
   

. XE KHÁCH
Dữ liệu đang cập nhật
 

   
Để tiện truy cập lần sau vui lòng click chuột !
   

© Copyright 2010 - Artmedia - All Rights Reserved. Nghe An, Viet Nam
Lượt truy cập : 47896   Trực tuyến: 57